Đau ở đây này - mèo vàng đưa tay lên tim

Đau ở đây này - mèo vàng đưa tay lên tim

Đau lắm nhưng chưa thể khóc được lúc này, phải tỏ ra mạnh mẽ.

Xem thêm: