Đau ở đây này - vịt Donald chỉ tay vào trym

Đau ở đây này - vịt Donald chỉ tay vào trym

Mỗi khi thấy ảnh gái xinh là y như rằng bị đau.

Xem thêm: