Đau ở trong tim này - mèo khóc hai hàng nước mắt

Đau ở trong tim này - mèo khóc hai hàng nước mắt

Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Xem thêm: