Dấu vết riêng nhận dạng CMND: nhìn mặt không có cảm tình

Dấu vết riêng nhận dạng CMND: nhìn mặt không có cảm tình

Nội dung phía sau CMND không phải ai cũng biết.