Đây không phải sự thật, đây là giấc mơ

Đây không phải sự thật, đây là giấc mơ

Bé gái tóc ngắn đổ cốc nước vào đầu.

Xem thêm: