Đây là giải pháp - Ếch xanh vạch áo đưa ra sợi dây thừng

Đây là giải pháp - Ếch xanh vạch áo đưa ra sợi dây thừng

Ếch Pepe với sợ dây thừng giấu trong áo vest.

Xem thêm: