Dây treo c.ổ - Bảo bối máy làm lại cuộc đời của Doraemon

Dây treo c.ổ - Bảo bối máy làm lại cuộc đời của Doraemon

Cầm lấy sợi dây thừng này và sang kiếp sau làm lại cuộc đời nhé.

Xem thêm: