ĐCM cười chết mất

ĐCM cười chết mất

Có ai ngăn nổi cái sự cười của tao không?

Xem thêm: