Đcm mày sinh năm bao nhiêu

Đcm mày sinh năm bao nhiêu

Vẫn là cách làm quen gái, lần này là hỏi tuổi.

Xem thêm: