Dcm tống thằng lon đó xuống địa ngục cho tôi

Dcm tống thằng lon đó xuống địa ngục cho tôi

Dcm tống thằng lon đó xuống địa ngục cho tôi

Khi thấy điều cục súc trên facebook thì comment meme này là quá chuẩn.