Để bổn toạ bắn chết mẹ nó

Để bổn toạ bắn chết mẹ nó

Mọi mâu thuẫn cuối cùng rồi cũng phải giải quyết bằng vũ lực thôi.

Xem thêm: