Để chị thắp cho cưng nén nhang

Để chị thắp cho cưng nén nhang

Cưng thiêng quá à, cưng nói hay quá à, cưng ăn gì để chị cúng luôn?

Xem thêm: