Tôi để nguyên liệu giềng sả mắm tôm ở đây, thấy con chó nhớ báo cho tôi nhé

Tôi để nguyên liệu giềng sả mắm tôm ở đây, thấy con chó nhớ báo cho tôi nhé

Khi trào lưu comment ảnh chó để hóng đã trở nên nhàm chán. Để sẵn nguyên liệu giềng sả mắm tôm chờ ảnh comment chó.