Để tôi xem ai đang chém gió, ờ thì ra là tôi

Để tôi xem ai đang chém gió, ờ thì ra là tôi

Để tôi xem ai đang chém gió, ờ thì ra là tôi

Tưởng ai xa lạ hóa ra chính là bản thân mình.

Meme liên quan: