Đèn trung thu cốc bia hơi Hà Nội

Đèn trung thu cốc bia hơi Hà Nội

Rước đèn trung thu bia hơi này 1 đoạn phải đổ thêm vào. Rước đèn xong là... say.

Xem thêm: