Dép tổ ong nguyên chất, một dép vỡ mồm

Dép tổ ong nguyên chất, một dép vỡ mồm

Dép này chỉ dành cho mấy thanh niên chuyên xàm ngôn.