Đẹp trai thì gọi là mullet, xấu trai thì gọi là đầu cắt moi

Đẹp trai thì gọi là mullet, xấu trai thì gọi là đầu cắt moi

Kiểu tóc được gọi theo độ đẹp trai của người sở hữu nó.