Đĩ cũng có đĩ yêu nước

Đĩ cũng có đĩ yêu nước

Câu nói huyền thoại của Châu Tinh Trì.

Xem thêm: