Đi làm cả ngày vất vả, đặt lưng xuống giường nhẹ hết cả người

Đi làm cả ngày vất vả, đặt lưng xuống giường nhẹ hết cả người

Ảnh comment để nói lên sự nghèo khổ mà bạn đang có.