Đi nhậu đừng để bị ói, ăn mà không hết thì gói mang về

Đi nhậu đừng để bị ói, ăn mà không hết thì gói mang về

Không bao giờ được lãng phí đồ ăn bạn nhé.

Xem thêm: