Diêm Vương nói tối anh cho lính đón em nhé

Diêm Vương nói tối anh cho lính đón em nhé

Diêm Vương nói tối anh cho lính đón em nhé

Ối anh ơi tha cho em em còn người yêu chưa cưới nữa mà.

Meme liên quan: