Định nghĩa em gái trà xanh

Định nghĩa em gái trà xanh

Định nghĩa em gái trà xanh

Trà xanh là phiên bản cao cấp của tuesday, họ tinh tế hơn, sâu sắc hơn, mưu mô hơn, thấu hiểu lòng người hơn