Đit mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mua cần Mỹ mà chơi

Đit mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mua cần Mỹ mà chơi

Đit mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi mua cần Mỹ mà chơi

Cứ hút vài ba cái cần Tàu vào là phát biểu như lon.

Meme liên quan: