Dit mẹ mày nói ít thôi - Moi cay cú

Dit mẹ mày nói ít thôi - Moi cay cú

Nổ ngay cái địa chỉ ra đây, bố mày sợ mày quá, nói ít thôi.

Xem thêm: