Đmm luôn đấy - Tùng bùng nổ

Đmm luôn đấy - Tùng bùng nổ

Câu chửi nay đã thành bất hủ của Giang Tùng.

Xem thêm: