Đố anh nói "Em là của anh"

Đố anh nói "Em là của anh"

Hình như là tôi chiều các em quá rồi nên các em hư đúng không?

Xem thêm: