Đó là lý do người ngoài hành tinh không nói chuyện với chúng ta

Đó là lý do người ngoài hành tinh không nói chuyện với chúng ta

Đơn giản vì chúng ta quá lầy lội.

Xem thêm: