Đó là sự khát khao, sự thống khổ, sự đồng cảm và số phận bất hạnh

Đó là sự khát khao, sự thống khổ, sự đồng cảm và số phận bất hạnh

Tôi đang rất nhớ đến cô giáo dạy văn của mình.

Xem thêm: