Độ Mixi cầm súng cười nham hiểm

Độ Mixi cầm súng cười nham hiểm

Đừng để con lươn này phải bóp cò súng.

Xem thêm: