Đội bóng MU thua 1 trận đấu thắng cả chiến dịch

Đội bóng MU thua 1 trận đấu thắng cả chiến dịch

Đội bóng MU thua 1 trận đấu thắng cả chiến dịch

Mà không rõ chiến dịch gì? Lật ghế thầy hay gì?

Meme liên quan: