Đời làm gì có thính, chỉ có bả thôi - Lão Hạc

Đời làm gì có thính, chỉ có bả thôi - Lão Hạc

Ảnh lão Hạc hút thuốc trầm ngâm tâm sự: Đời làm gì có thính, chỉ có bả thôi. Khi bạn thấy ai đó thả thính trên Facebook.

Xem thêm: