Đôi nam nữ chịch nhau nhưng chỉ xem nhau là bạn thôi

Đôi nam nữ chịch nhau nhưng chỉ xem nhau là bạn thôi

Đôi nam nữ chịch nhau nhưng chỉ xem nhau là bạn thôi

Chỉ là bạn thôi, bạn một đêm cũng chỉ là bạn thôi có hiểu không?

Meme liên quan: