Đội rất rất nhiều quần lên đầu cho đỡ nhục

Đội rất rất nhiều quần lên đầu cho đỡ nhục

Đội rất rất nhiều quần lên đầu cho đỡ nhục

Tầm này thì có cả tỷ cái quần cũng không làm bạn bớt nhục.