Đợi ta xỉa răng, đmm đang xỉa răng

Đợi ta xỉa răng, đmm đang xỉa răng

Anh hùng hay giang hồ thì cũng phải chờ xỉa răng xong đã.

Xem thêm: