Đợi xíu tao múc cơm xong rồi tao qua múc mày liền

Đợi xíu tao múc cơm xong rồi tao qua múc mày liền

Đợi xíu tao múc cơm xong rồi tao qua múc mày liền

Rồi tao sẽ múc mày như múc cạn cái nồi cơm của tao.