Doraemon nói bỏ đi mà làm người

Doraemon nói bỏ đi mà làm người

Thôi nghe anh, bỏ đi mà làm người em ạ!

Xem thêm: