Doraemon nói mồm như lỗ đít thở ra câu nào thối câu đấy

Doraemon nói mồm như lỗ đít thở ra câu nào thối câu đấy

Doraemon nói mồm như lỗ đít thở ra câu nào thối câu đấy

Nói câu này thì đứa nghe được chỉ có thể chui xuống lỗ mà trốn.

Meme liên quan: