Doreamon lục túi thần kỳ đưa ra ngón tay thối tận 2 lần

Doreamon lục túi thần kỳ đưa ra ngón tay thối tận 2 lần

Lần 1: Bạn đã bị lừa. Lần 2: Xin lỗi bạn quá ngu.

Xem thêm: