Đủ các trạng thái của mặt cười thân thiện

Đủ các trạng thái của mặt cười thân thiện

Dù có làm thế nào đi chăng nữa nụ cười ấy vẫn vô cùng ám ảnh.