Đu má mất dạy hả mày - kiếm khách đánh bạn

Đu má mất dạy hả mày - kiếm khách đánh bạn

Dùng comment chửi nhau với mấy đứa bạn thân trên facebook thì còn gì bằng?

Xem thêm: