Đưa bàn chân like, hai chân gác lên nhau

Đưa bàn chân like, hai chân gác lên nhau

Đưa bàn chân like, hai chân gác lên nhau

Một cái like nhẹ nhàng đưa mọi thứ vào tô dảk.