Đưa bàn tay làm hình trái tim với từ ặc tạo thành từ cac

Đưa bàn tay làm hình trái tim với từ ặc tạo thành từ cac

Đưa bàn tay làm hình trái tim với từ ặc tạo thành từ cac

Cách tốt nhất để cho người khác biết ý kiến của mình về điều mình ghét.