Đưa súng hỏi mày có thích hoa cải không?

Đưa súng hỏi mày có thích hoa cải không?

Câu hỏi xúc tích ngắn gọn như đi sâu vào lòng người.

Xem thêm: