Đưa tay đánh bạn một cách rất ẻo lả nghệ thuật

Đưa tay đánh bạn một cách rất ẻo lả nghệ thuật

Đánh bạn mà như múa ba lê vậy đó. chàng trai mặc quần đùi đánh bạn ảnh vẽ đánh nhau mặc quần đùi