Đưa tay nói chuồng gà hướng này nè em ơi

Đưa tay nói chuồng gà hướng này nè em ơi

Khi chơi game mà gặp mấy đứa gà mờ.