Đưa tay nói chuồng gà hướng này nè em ơi

Đưa tay nói chuồng gà hướng này nè em ơi

Đưa tay nói chuồng gà hướng này nè em ơi

Khi chơi game mà gặp mấy đứa gà mờ.