Dúi nói gì, ai biết đâu?

Dúi nói gì, ai biết đâu?

Khuôn mặt ngây thơ vô số tội lỗi.

Xem thêm: