Dúi nói ngày ấy tôi tưởng thế là ngầu

Dúi nói ngày ấy tôi tưởng thế là ngầu

Dúi nói ngày ấy tôi tưởng thế là ngầu

Tuổi trẻ chưa trả sự đời, tấm chiếu mới mua...

Meme liên quan: