Đừng buồn vì noel này không có người yêu, đến tết cũng không có ai yêu bạn đâu

Đừng buồn vì noel này không có người yêu, đến tết cũng không có ai yêu bạn đâu

Đừng buồn vì noel này không có người yêu, đến tết cũng không có ai yêu bạn đâu

Cho nên hãy cứ ở đó mà đau khổ 1 mình đi ha.

Meme liên quan: