Dùng dép tông lào tát vào mặt chó vàng

Dùng dép tông lào tát vào mặt chó vàng

Dùng dép tông lào tát vào mặt chó vàng

Một chiếc dép để làm thức tỉnh sự mê muội của một ai đó.

Xem thêm: