Dừng lại, bạn đã khiến Chaien hoảng sợ

Dừng lại, bạn đã khiến Chaien hoảng sợ

Vì sao Chaien sợ tím mặt như thế này bạn biết không?

Xem thêm: